Mexoplast Adres

Zakres działalności spółki Mexoplast

  • odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych,
  • organizacja i prowadzenie logistyki wewnętrznej na terenie zakładów produkcyjnych obejmujących procesy odbioru, transportu i składowania odpadów produkcyjnych;
  • odbiór i zagospodarowanie odpadów technologicznych z branży spożywczej, w tym posiadających status produktów ubocznych kat. III,
  • niszczenie pod nadzorem produktów spożywczych nie spełniających wymagań handlowych, przy zapewnieniu kontroli przepływu materiału od chwili pobrania do wejścia na instalację niszczącą,
  • pośrednictwo w zakresie obrotu odpadami;
  • prace badawczo-rozwojowe dotyczące procesów recyklingu odpadów przemysłowych.

Mexoplast Sp. z o.o.

Adres

ul .Budowlanych 7
47-100 Strzelce Opolskie

NIP: 7492090678
NIP EU: PL7492090678
REGON: 161560330

Kontakt

DR KRZYSZTOF BISZ

TEL.: +48 533 311 623
E-MAIL: biuro@mexoplast.pl